Arktisk Dystopi (2017)

Filtpenn, tusj, akryltusj, kull

 

Originalarbeid

Størrelse: 21 x 29,7 cm (A4)

NB! Måkene i bakgrunnen er redigert inn i ettertid og originaltegninga har derfor ikke denne detaljen.

 

Pris inkluderer frakt i Norge

 

 

English

Arctic Dystopia (2017)

Fineliner, marker, acrylic marker, charcoal

 

Original work

Size: 21 x 29,7 (A4)

NB! The seagulls in the background is edited in, so this detail is not in the original work.

 

Price inkludes domestic shipping (Norway)

Arctic Dystopia

kr 2 500,00Pris