Kroppshår (2015)

Filtpenn

 

Originalarbeid

Størrelse: 21 x 29,7 cm (A4)

 

Pris inkluderer frakt i Norge

 

 

English

Body Hair (2015)

Fineliner

 

Original work

Size: 21 x 29,7 (A4)

 

Price inkludes domestic shipping (Norway)

Body Hair

kr 2 500,00Pris